supadventures.me organizēto piedzīvojumu noteikumi ārkārtas stāvokļa laikā, kuri sagatavoti balstoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas detalizētajiem grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”:

 • Reģistrācija dalībai piedzīvojumā tiek veikta tikai attālinātā formā, SIA SUP adventures, reģ. nr. 40103983738, mājaslapā www.fabadventures.me, maksājumiem izmantojot bezskaidras naudas norēķinus;
 • Ārkārtas stāvokļa laikā piedzīvojumos neuzņemam personas vecumā zem 7 gadiem, kā arī personas vecumā virs 65 gadiem;
 • Īpaši piesardzīgas lūdzam būt personas ar hroniskām slimībām (hroniskas elpošanas ceļu slimības, cukura diabēts, smagas sirds asinsvadu sistēmas slimības), kā arī personas ar imūndeficītu;
 • Piedzīvojumiem lūdzam nereģistrēties personas, kuras atbilst kādai no personu grupām, kam ir noteikts pienākums ievērot stingru izolāciju, pašizolāciju vai mājas karantīnu, kā arī personas ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm;
 • Nenodrošinām transporta pakalpojumus un aicinām ik vienu piedzīvojumu apmeklēt ar savu privāto transportlīdzekli;
 • Mūsu piedzīvojuma grupu izmērs paliek nemainīgs, kā līdz šim: 8 – 10 personu sastāvā;
 • Piedzīvojuma laikā, kā arī pirms un pēc tā, tiek ievērota savstarpēja, vismaz 2m (divu metru), distance. Minētie nosacījumi par savstarpējo distanci neattiecas uz vienā mājsaimniecībā dzīvojošām personām, kā arī uz vecākiem un viņa nepilngadīgiem bērniem (ja viņi nedzīvo vienā mājsaimniecībā);
 • Piedzīvojuma sākumā inventārs tiek izsniegts secīgi, vienlaicīgi apkalpojot vienu personu, kamēr pārējie piedzīvojuma dalībnieki gaida drošā attālumā, ievērojot 2m (divu metru) distanci vienam no otra;
 • Inventāra izsniegšanas / nodošanas vietā, kā arī vietā, kurā inventārs tiek sagatavots lietošanai, dalībniekiem rekomendējam izmantot sejas maskas;
 • Piedzīvojumu norises vietā nodrošināsim roku dezinficēšanu ar 70% etilspirtu saturošu dezinfekcijas līdzekli, kas iznīcina korona grupas vīrusus;
 • Piedzīvojumu daļā, kuras ietvaros jāmēro noteikta sauszemes distance, grupas dalībnieki distancē dodas pa vienam, ievērojot 2m (divu metru) distanci, vienam no otra;
 • Piedzīvojuma dalībnieki ievēro organizatora izteiktās prasības par savstarpējo izvietošanos vietās, kur tiek sagatavots SUP vai laivošanas inventārs;
 • Ikkatram piedzīvojuma dalībniekam lūdzam sagatavot savu privātu dzērienu, lai slāpju gadījumā tas nav jālūdz citiem;
 • Mūsu noliktavā, kā arī transporta līdzekļos, dezinficētais inventārs tiek nodalīts no nedezinficētā, lai tie netiktu sajaukti un, lai lietotais inventārs taptu dezinficēts;
 • Pēc katras lietošanas reizes inventārs tiek nomazgāts un dezinficēts ar dezinfekcijas līdzekli;
 • Inventāru izsniedzot fabadventures.me pārstāvis lietos cimdus, kā arī aizsargmasku.

0